Κανόνες Δημοσίευσης

Κατηγοριοποίηση
Όλες οι καταχωρήσεις πρέπει να δημιουργούνται στις κατάλληλες κατηγορίες στην περίπτωση που κάποιο προϊόν δεν έχει δημιουργηθεί σε μία από τις κατηγορίες τότε αυτό δεν θα εμφανίζεται.

Πολλαπλές Καταχωρήσεις
Πολλαπλή Καταχώρηση ονομάζουμε την δημιουργία πολλών ίδιων μεταξύ τους καταχωρήσεων από έναν πωλητή σε μία ή περισσότερες κατηγορίες. Στην περίπτωση των πολλαπλών καταχωρήσεων οι καταχωρήσεις αυτές θα διαγράφονται.

Στοιχεία προϊόντων
Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που αναγράφονται στις καταχωρήσεις θα πρέπει να είναι ορθά, σωστά διατυπωμένα και γραμμένα με Ελληνικούς - μικρούς χαρακτήρες, υπεύθυνος για την ορθότητα των στοιχείων είναι ο ίδιος ο πωλητής, το sefni.gr δέν φέρει καμία ευθύνη για την εγκυρότητα των όσων αναγράφονται στην περιοχή των μικρών αγγελιών.

Σε περίπτωση που η καταχώρηση είναι γραμμένη με λατινικούς χαρακτήρες (Greeklish) ή ΚΕΦΑΛΑΙΑ τότε η καταχώρηση δέν θα δημοσιεύεται.

Χρόνος εμφάνισης
Η κάθε καταχώρηση θα εμφανίζεται για 30 ημέρες στην ιστοσελίδα και στην συνέχεια θα διαγράφεται αυτόματα, ο πωλητής θα λάβει ενημέρωση 7 ημέρες πριν από την διαγραφή ώστε να παρατείνει τον χρόνο εμφάνισης της αγγελίας του εάν το επιθυμεί.

Προϊόντα
Στις μικρές αγγελίες καταχωρούνται μόνο προϊόντα για φωτογραφική χρήση αποκλειστικά και οι καταχωρήσεις είναι των μελών του Σωματείου.  Καταχωρήσεις με θέμα παροχής υπηρεσιών ή με προϊόντα που δέν έχουν σχέση  με το αντικείμενο του Σωματείου δέν θα δημοσιεύονται.

Όροι Χρήσης
Το Σωματείο μέσω της ιστοσελίδας του δέν πουλά δέν ανταλλάσει και δέν έχει κανένα  οικονομικό όφελος απο την όποια συναλλαγή πραγματοποιηθεί καθώς επίσης δέν φέρει καμία ευθύνη για την εγκυρότητα της όποιας συναλλαγής πραγματοποιηθεί μέσα απο την ιστοσελίδα του sefni.gr