Ιστοσελίδα
03.03.09
Παρακαλούνται τα μέλη του Σωματείου που δεν έχουν καταχωρηθεί ακόμη στην ιστοσελίδα του σωματείου, όπως επικοινωνήσουν με το Δ.Σ ώστε να γίνει επαλήθευση των στοιχείων τους ή να τα στείλουν με e-mail  στον κοσμήτορα.