Πλεονεκτήματα
06.02.09
Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής φωτογραγίας ?                   
Τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής φωτογραφίας σε σχέση με την συμβατική φωτογραφία με film είναι αρκετά. Τα βασικότερα από αυτά είναι:

· Η οικονομία, αφού δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να τραβάει απεριόριστες φωτογραφίες χωρίς να ανησυχεί για το κόστος φιλμ ή εμφάνισης.
· Η δυνατότητα άμεσης προεπισκόπησης των φωτογραφιών που ικανοποιούν τα κριτήρια σας, αποφεύγοντας τη σπατάλη φιλμ αλλά και δυσάρεστων εκπλήξεων. Η εκμάθηση έτσι βασικών αρχών της φωτογραφίας είναι πολύ πιο άμεση, και ο φωτογράφος πολύ πιο σίγουρος.
· Η δυνατότητα οικονομικής αναπαραγωγής απεριόριστων αντίτυπων είτε με τη χρήση ενός απλού εκτυπωτή (π.χ. τύπου InkJet) είτε με τη χρήση ειδικού εκτυπωτή φωτογραφιών που συνδέεται με το PC σας.
· Η δυνατότητα χρήσης νέων τεχνολογιών όπως φίλτρα πραγματικού χρόνου και σύντομων βιντεοσκοπήσεων.
· Δυνατότητα αλλαγής στην ευαισθησία λήψης χωρίς την αλλαγή film.
· Δυνατότητα ορθής χρωματικής απόδοσης υπό οποιοδήποτε τύπο φωτισμού, χωρίς την χρήση φίλτρων ή αλλαγή film.
· Οι ψηφιακές εικόνες και τα παραμένουν αναλλοίωτες στο χρόνο, αντίθετα με τα χημικά film και τις εκτυπώσεις κάθε τύπου.
· Τα ψηφιακά μέσα αποθήκευσης δεν επηρεάζονται έντονα από τις θερμοκρασιακές αλλαγές και την υγρασία, ενώ έχουν πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής.
· Η ταχύτητα με την οποία τα αποτελέσματα της φωτογράφησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ηλεκτρονικά μέσα όπως δικτυακούς τόπους και e-mail.